การทำการตลาดบนสื่อออนไลน์

Social Media Marketing หรือการทำการตลาดบนสื่อออนไลน์

Social Media Marketing (SMM) หมายถึง การทำการตลาดบนสื่อออนไลน์ เพราะนอกจากคนส่วนใหญ่จะเข้าถึงได้ง่ายแล้ว ยังพบสถิติการใช้ที่สูง เกือบจะตลอด 24 ชั่วโมงเลยด้วย ทำให้เกิดข้อดีของการทำ Social Media Marketing นั่นคือการเข้าถึงกลุ่มบุคคลที่สนใจในตัวสินค้าหรือบริการแบบตัวต่อตัว โดยที่เจ้าของกิจการสามารถพูดคุยหรือสอบถามข้อมูลผ่านทาง Social Media ได้เหมือนผู้ซื้อได้พูดคุยสอบถามข้อมูลกับเจ้าของร้านโดยตรง

ซึ่งงโดยรวมแล้วหมายความว่า Social Media Marketing ถือเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดผ่านการสื่อสารรูปแบบหนึ่ง เพื่อติดต่อสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมาย โดยใช้ทั้งหลักการโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การขาย ผ่านผู้ให้บริการทางด้านโซเชียล โดยเจ้าของธุรกิจสามารถค้นหา และวางแผนกิจกรรม เพื่อนำบริการเหล่านี้มาเพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจของตัวเอง

การทำการตลาดบนสื่อออนไลน์

ประโยชน์ที่ได้รับโดยตรงจากการทำการตลาดบนสื่อออนไลน์ คือ

1. ติดอันดับ สามารถช่วยต่อเรื่องระบบการค้นหา เพื่อให้คำค้น (Keyword) ที่คุณต้องการ หรือคำค้นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณแสดงผลมากขึ้น รวมทั้งผลักดันเว็บไซต์ของคุณ ให้อยู่ในอันดับที่ดีบนเว็บไซต์ Google อีกด้วย

2. การบอกต่อ ทำให้เกิดการพูดถึง และเป็นที่รู้จักมากขึ้น โดยเฉพาะใน Marketing Campaign ที่โดดเด่นจนสามารถสร้างกระแส Viral ได้

3. การสื่อสาร เป็นการเพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างลูกค้าและบริษัทได้มากขึ้น มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ซึ่งผู้ซื้อสามารถพูดคุยสอบถามข้อมูลกับเจ้าของร้านได้โดยตรง

4. กลุ่มเป้าหมาย สามารถเลือกระบุเฉพาะเจาะจงกับกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการได้ ผ่านการวางแผนทางการตลาด และกลยุทธ์ทางการตลาดรูปแบบต่าง ๆ

5. ค่าใช้จ่าย เหมาะสำหรับธุรกิจรายเล็ก หรือ SME ที่สุด เนื่องจากเป็นการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ที่แทบจะไม่เสียเงิน สามารถบริหารจัดการ และวิเคราะห์การตลาดได้ด้วยตัวเองผ่านระบบ Analyze ต่างๆที่มีมาให้ในการวิเคราะห์ประมวลผล

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ beaverpondfarminn.com

Releated