พิธีทำบุญสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2565

เชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญสืบชะตาเมือง ประจำปี 2565

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน ร่วมพิธีทำบุญสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2565 เมื่อวันนี้ 16 มิ.ย. 65 เวลา 09.39 น. ที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

เพื่อความเป็นสิริมงคล ต่ออายุบ้านเมือง อายุประชาชน ขอพรให้บ้านเมืองประสบแต่เรื่องดี ๆ และสร้างความสุขสมบูรณ์แก่อาณาประชาราษฎร์ทั้งมวล ซึ่งนับเป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาแต่โบราณ

โดย “พิธีสืบชะตาเมือง” ได้กำหนดจัดขึ้นทั้งหมด 10 จุด คือบริเวณประตูเมืองทั้ง 5 ประตู ได้แก่ ประตูท่าแพ ประตูเชียงใหม่ ประตูแสนปุง ประตูสวนดอก ประตูช้างเผือก แจ่งเมือง 4 แจ่ง ได้แก่ แจ่งกู่เฮือง แจ่งหัวลิน แจ่งศรีภูมิ แจ่งก๊ะต๋ำ และสะดือเมือง ที่บริเวณอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ (กลางเวียง) ซึ่งถือว่าเป็นจุดศูนย์กลางของเมือง โดยการจุดพลุให้สัญญาณพิธี จากบริเวณกลางเวียง

พิธีทำบุญสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2565

เพื่อส่งสัญญาณให้ประกอบพิธีขึ้นพร้อมกันทุกจุดจัดพิธีรอบตัวเมืองเชียงใหม่ โดยมีพระสงฆ์ร่วมประกอบพิธีรวมทั้งหมด 108 รูป

นครเชียงใหม่ สร้างขึ้นโดย พญามังรายมหาราช พร้อมกับอำมาตย์ ทวยราษฎร์ทั้งหลาย ซึ่งพญารามคำแหงมหาราชแห่งนครสุโขทัย และพญางำเมืองแห่งนครพะเยา ผู้เป็นปิยสหาย ให้คำปรึกษา นครนี้สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช 1838-1839 ขนานนามว่า “นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่” เป็นราชธานีแห่งอาณาจักรล้านนาไทยในอดีต ซึ่งเป็นศูนย์กลางแห่งวัฒนธรรมประเพณี และเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญในภาคเหนือของประเทศไทยในปัจจุบัน

นครเชียงใหม่ สร้างขึ้นโดยลักษณะการวางผังเมืองให้สอดคล้องกับชัยภูมิและความเชื่อทางโหราศาสตร์ คือ คัมภีร์มหาทักษา ประกอบด้วย บริวารเมือง อายุเมือง เดชเมือง ศรีเมือง มูลเมือง อุตสาหเมือง และกาลกิณีเมือง

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ beaverpondfarminn.com

ufa slot

Releated